Vieringen West

Vieringen van het geloof door het jaar.

Iedere zaterdag 19.00 uur de zondagsviering.

Iedere woensdag 18.00 tot 19.00 uur aanbidding, waarna de eucharistieviering.

Huwelijken, uitvaarten en doopsels vinden in de kerk plaats op verzoek van de betrokkenen.

Ook op de feestdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren, trachten we vol te houden: de vooravond altijd de viering in West. Daarvoor zie het Algemeen nieuws waar het overzicht van de vieringen op de grote feestdagen vermeld wordt.