Geschiedenis West

DE KERK VAN MEERSSEN-WEST: ST. JOZEF-ARBEIDER

Noodkerk

In 1950 begon de gemeente met de bouw en inrichting van een geheel nieuwe wijk aan de westzijde van Meerssen. De snelle groei van de wijk en de komst van jonge gezinnen maakten de bouw van een goede kerk al snel noodzakelijk. In 1953 werd bepaald, dat er een derde parochie in Meerssen diende te komen, naast die van de basiliek en van Rothem. In juli 1955 volgde de benoeming van H.W.J. Creusen tot bouwpastoor en in hetzelfde jaar werd ook de parochie opgericht. De nieuwe pastoor kon een tweetal barakken uit Swalmen kopen, die met vereende krachten door de parochianen werd gedemonteerd en opnieuw opgebouwd in Meerssen. Op 1 december 1955 werd deze in gebruik genomen. De patroonheilige werd volgens parochie-annalen overgenomen van de speeltuinvereniging met dezelfde naam, maar dat in 1954 de Jozefverering door de paus werd vergroot door 1 mei als zijn naamdag te vieren zal hebben meegewogen, gezien de toevoeging Arbeider. De noodkerk bood ook ruimte aan een kleuterschool. Een pastorie van de hand van H. Koene werd opgeleverd in 1957 en werd direct door pastoor Creusen betrokken.

Huidige kerk

In 1957 kreeg Charles Eyck van de bouwpastoor de opdracht, om samen met architect Harry Koene een kerk te ontwerpen. Het is niet bekend, waarom de oud-Meerssenaar deze opdracht kreeg, maar hij had de vrije hand bij het ontwerp, waarbij Koene zich voornamelijk met het bouwtechnische gedeelte bezighield.. Op 20 april 1958 werd de eerste spade in de grond gezet, gevolgd door de eerste steen op 20 juli door de deken Steegmans. Op 16 mei 1959 werd de kerk ingezegend en op 13 mei 1959 volgde de consecratie door mgr. Moors. Opvallend is, dat de kerk is geïnspireerd lijkt te zijn op een kerk van Mönch in Duitsland (achter Aken).

In 1973 werd bij een loterij voor het orgel zoveel opgebracht, dat er geld overbleef. Hiervan is een granieten vieringaltaar aangeschaft en geplaatst. In 1984 werd in overleg met Koene onder de zangtribune een dagkapel ingericht, die met glaswanden van de kerk is afgescheiden.

Glas-in-loodramen:

Charles Eyck ontwierp ook een aantal ramen. De zijwand van de kerk bestaat uit 189 ramen in één wand, met afbeeldingen uit het Nieuwe Testament, waarin scenes uit het leven van Christus, voornamelijk volgens Lucas. (1959) Het raam is aangevuld met delen uit het Johannesevangelie en uit de Handelingen van de apostelen. Dit is mogelijk de verklaring van de aanwezigheid van de symbolen van deze twee evangelisten en de afwezigheid van de andere.

Verder nog een raam van Charles Eyck: Links voor in de kerk: de kruisafname (1959)

Van Daan Wildschut (1959) een raam met daarop de zetelende Christus met een boek in zijn handen waarop een Alfa- en een Omegateken, in een ingesnoerde mandorla met de evangelistensymbolen rondom de mandorla, elk met een boek. Roosvenster in het transept (voormalige kinderkapel). Christus heeft zes vingers aan de rechterhand.

In de kinderkapel ook nog enkele ramen van G. Mesterom jr.

Bronzen deuren
In de hoofdingang hangen twee naar buiten openslaande deuren. Hierop zijn links in negen vierkante cartouches gestyleerde afbeeldingen van oudtestamentische prefiguraties van de rechts op dezelfde wijze afgebeelde nieuwtestamentische gebeurtenissen. Boven de onderste rij cartouches zijn twee cartouches (de tiende op elke deur) aangebracht met een olifantskop, waarvan de slurf naar beneden is gekruld en functioneert als deurgreep.

Het zijn de eerste bronzen deuren in Nederland.