Financieel West

Kerkbijdrage Meerssen-West

U kunt uw kerkbijdrage ten behoeve van de parochie St. Joseph-Arbeider overmaken op de navolgende bankrekeningnummers:
Tevens Misintenties.

Rabobank: NL14 RABO 0132 6000 64