Home

ZIEKENZALVING EN ZIEKENCOMMUNIE

De zieken hebben in het bijzonder Gods voorkeur en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door de zalving met de Heilige Olie van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens uitdrukkelijk uitgesproken. Daarmee is dit sacrament tevens een hoopvol gebeuren, ook voor wie sterven gaat. Wanneer een zieke dit sacrament wenst te ontvangen of als de behandelende arts dit adviseert, wordt de familieleden verzocht tijdig kontakt met de pastoor op te nemen.

Ook in de ziekenhuizen of in het verpleeghuis wil de pastoor de ziekenzalving komen toedienen aan parochianen. Tijdige afspraken daarover worden op prijs gesteld omdat uw pastoor meerdere taken heeft en meestal niet à la minute beschikbaar is.

De ziekencommunie wordt, zo u wilt wekelijks rond gebracht door de diaken. Neemt gerust contact met hem. Telefoonnummer in de contactgegevens van de website.
emailformulier