Financiën algemeen

FINANCIËN

In Nederland zijn kerkgenootschappen voor hun inkomsten volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van de gelovigen. Er bestaat niet zoiets als lidmaatschapsgeld. Of iemand bij een kerk mag horen, hangt niet af van de vraag of hij veel of weinig geld heeft. In principe is iedereen welkom. Maar een parochie heeft natuurlijk wel onkosten.

De pastoor en de diaken zijn beiden onbezoldigd. Alleen woont de pastoor om niet in een huis van de parochie. Het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie kosten geld, er moeten verzekeringen worden afgesloten, de uitgave van een parochieblaadje kost geld, de bloemen die wekelijks het altaar sieren kosten geld. Kosten van verzekeringen op een monumentaal gebouw. Energiekosten zijn gigantisch. De onkosten van de koren, de dirigenten en de organisten. Onderhoud orgel. U denkt toch niet dat de vergoedingen voor een uitvaart en/of huwelijk kosten-dekkend zijn? De catechese kost geld evenals ook de dienstbaarheid van de kerk aan de samenleving, de mensen. En zo zijn er nog tal van zaken die geld kosten. Dat geld moet de parochie zelf bij elkaar brengen. Voor sommige projecten (zoals grote restauraties) is soms wel subsidie aan te vragen, maar voor het leeuwendeel van de parochiebegroting is een kerkbestuur afhankelijk van de parochianen.

Inkomsten komen onder andere uit de misstipendia en collectegelden. En verder uit de jaarlijkse actie Kerkbalans, die ieder jaar in januari wordt gehouden.
De parochies vraagt de gelovigen dan om een vrijwillige jaarlijkse bijdrage.
Geadviseerd wordt om 1% van het netto loon als brijdage aan de parochie te geven, met een richtbedrag van minimaal € 100,- per huishouden.

De kerkbijdrage-actie wordt jaarlijks gehouden en valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester van het parochiebestuur en zijn plaatselijke medewerkers.

Bij vergoedingen en tarieven houden wij ons aan de richtlijnen van het bisdom. Dit houdt in dat voor een misintentie tijdens een hoogmis op zaterdag en zondag € 25,- wordt gevraagd. Voor doordeweeksevieringen € 10,-

Jubileumdiensten (buiten de reguliere missen) € 250,-
Begrafenismis € 400,- (rouwgeld)
Huwelijksmis € 400,- (trouwgeld)

Voor niet parochianen vragen wij een vergoeding voor uitvaart en huwelijk van € 500,- omdat zij niet bijdragen aan de gewone kosten van parochie, kerk, pastoraat etc.
Koor en organist bij uitvaart of huwelijk € 75,-
Begeleiding priester/diaken crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 400,-

Rouw- en trouwgeld wordt niet gevraagd aan parochianen die minstens 4 jaar voorafgaand kerkbijdrage hebben betaald. Het minimumbedrag per jaar is hierbij € 100,- .

Onkosten bij de Doop € 50,00

Onkosten Eerste Communie en Vormsel: in overleg met de ouders op basis van gemaakte kosten.

Collectegeld aanbevolen € 2,-

Alle inkomsten zijn gescheiden per parochie,dus ook de kerkbijdrage. Ze komen alleen de afzonderlijke parochies ten goede want de pastoor en de diaken hebben beiden geen inkomen vanuit de parochies.

 

Bankrekening:

- Basiliek: Rabobank: NL58 RABO 0231 1613 60

- West: Rabobank: NL14 RABO 0132 6000 64

- Rothem: Rabobank: NL08 RABO 0132 6003 66