Meerssener Ganck Basiliek

De devotie tot het Heilig Sacrament te Meerssen.

Eeuwenoud is de devotie tot het H. Sacrament naar aanleiding van het Heilig Bloedwonder in 1222 en dat in 1465 nog eens werd bevestigd door het Brandwonder toen het Heilig Sacrament op wonderbare wijze gered werd uit de brandende kerk.

Naast het vieren van de H. Eucharistie en de aanbidding van het H. Sacrament, kent Meessen het oude gebruik van de z.g. "Meerssener Ganck", waarbij de pelgrims achter het altaar omlopen, aan de achterkant van het hoogaltaar de oude tabernakeldeur aanraken, en vóór het altaar staande of geknield een maal, of driemaal, of zevenmaal het Onze Vader, het Weesgegroet en het Eer aan de Vader bidden.