VORMSEL

Groep 8 van de basisschool is de periode waarin het Vormselsacrament wordt toegediend. In de basiliek deden ze dat na de basisschool. Maar we willen terug naar de periode van groep 8.

De kinderen worden daartoe schriftelijk uitgenodigd. De zusters verzorgen de Vormselcatechese in West, in Rothem en in Basiliek.
Catechese wordt voorafgegaan door een ouderavond/informatieavond