UITVAART

Een overlijden van een familielid is voor de betrokkenen een aangrijpend gebeuren met blijvende gevolgen. In die eerste dagen is het belangrijk dat het afscheid zelf goed verloopt. Via de familie van de overledene wordt de pastoor of de diaken meestal op de hoogte gebracht. (zie de adressenlijst op deze website)  De pastoor of de diaken zal dan meestal snel een eerste bezoek brengen. Als de overledene nog thuis is, wil de pastoor of de diaken ook komen om te bidden. De eerste afspraken betreffende datum en tijd van uitvaart worden veelal telefonisch vastgelegd. Dikwijls gebeurt dit ook via de uitvaartverzorger, die tijdens zijn bezoek aan de nabestaanden contact opneemt met de parochie. Bij een wat uitgebreider bezoek van de pastor wordt de uitvaartdienst doorgesproken en wordt er gesproken over de overledene en de ervaringen van de familie. De kerkelijke uitvaart is niet een priv√©-gebeuren van de familie. De nabestaanden vragen de parochie en haar ambts-drager om met de faciliteiten die de parochiegemeenschap heeft, alsook met haar gebruiken regelingen, de overledene een uitvaart te geven.  De declaratie van de parochie voor gebruik kerkgebouw, dienstwerk pastoor, diaken, koster, acolieten, organist, dirigent, koorleden, verwarming, verlichting, versiering etc. etc. is dan ook niet kostendekkend maar een vergoeding van nabestaanden aan de parochie naast hun regelmatige ondersteuning van de parochie.

Een uitvaartdienst kan op twee manieren worden gevierd: een woord- en gebedsdienst of een eucharistieviering. Bij een kerkelijke uitvaart wil de parochie in verbondenheid met de familie van de overledene het paasmysterie van Christus vieren. In Christus is er voor ons eeuwig leven. Er komen in de uitvaartdienst persoonlijke aspecten naar voren, maar een kerkelijke uitvaart is op de eerste plaats het gebed van de kerk voor de overledene en voor de nabestaanden. 

Met de pastoor of de diaken wordt ook de actieve deelname van de familie geregeld.

De gewone voorganger bij een uitvaart is de pastoor of de diaken. Daarop worden alleen uitzonderingen gemaakt als het gaat om een priester of diaken uit de directe familie.

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag kan, volgens de kerkelijke regels, een uitvaart alleen in de vorm van een woord- en gebedsdienst plaatsvinden.

De plaatselijke kerkkoren zullen gewoonlijk de zang verzorgen tijdens de uitvaartdienst. Het gebruik van CD's is niet mogelijk. Incidenteel kan ook een ander koor zingen of kan de parochie zorgen voor orgel en solozang. Zonder overleg met de pastoor of diaken kan de familie geen andere muzikale begeleiding kiezen.