EERSTE COMMUNIE

Zit uw kind in groep 4 van de Basisschool?  Is het katholiek gedoopt? Of wilt u het nog laten dopen?
Woont u in onze parochie van Meerssen? Dan kan uw kind de Eerste Communie doen in één van de kerken van Meerssen. Maar we bereiden dat allemaal wel zorgvuldig voor. Direct voor of na de herfstvakantie zijn de ouderavonden en daarna starten we.  In Rothem en Meerssen-West begeleiden de zusters de catechese. In de basiliekparochie mevr. Jessy van Attekum.

Dat lijkt een lange voorbereiding, maar die tijd hebben we hard nodig. We willen uw kinderen graag kennis laten maken met alle dingen die in de kerk belangrijk zijn.