DE SACRAMENTEN

De Kerk kent bij traditie zeven sacramenten (zeven is het getal van volheid). Doopsel, Eucharistie, Vormsel, Huwelijk, Ambtswijding, Vergevingssacrament en Ziekenzalving. Bisschop, priester en diaken dienen de sacramenten toe.

Ambtswijding en Vormsel alleen de bisschop.
Eucharistie, Vergevingssacrament en Ziekenzalving alleen door bisschop of priester.

Doopsel, Huwelijksinzegening door bisschop, priester of diaken.