DE KERK VAN ROTHEM  H.HART VAN JEZUS

De parochie dateert van de bouw van de kerk: 1928-1929.

De naam Rothem is ontleend aan een samenvoeging van de woorden Rode en Heim, hetgeen woonplaats in de ontginning betekent. Het gebied waar thans Rothem ligt wordt al sinds de Merovingische tijd bewoond. Resten van een grafveld opgegraven in Rothem dateren van ongeveer 500 tot 750 na Christus. De eerste schriftelijke vermelding dateert echter van het jaar 1377. In de eeuwen daarna groeide het dorp uit tot ongeveer 300 inwoners in het jaar 1796. In 1922 werd er een school geopend voor 194 jongens en meisjes.

De in zakelijk expressionistische trant gebouwde kerk naar een ontwerp van architect Jos Wielders uit Sittard is een rijks monument. Het kerkgebouw is een zaalkerk met smalle lage zijbeuken, een smaller hoger koor met een driezijdige lage absis en twee dwarskapellen ter weerszijden van het koor. Aan de voorzijde is een smalle strook toegevoegd met op de hoek aan de rechterzijde de toren. De huidige kap van de toren, gedekt met koper, dateert van na de brand van 1969 en heeft een betonnen onderbouw. Een zandstenen beeld van de H. Theresia, de tweede patroon van de kerk staat naast de hoofdingang.Het beeld is uit 1933 en werd vervaardigd door Marie Andriessen.

Van het interieur is onder meer van belang:

-glas-in-lood vensters naar een ontwerp van Joan Collette uit 1928-1931.

-Uit 2000 dateert een serie ramen van Gerard Mesterom Jr.

-Kruiswegstaties van Jean Weerts.

-Twee aan Charles Vos toegeschreven beelden:
Maria en Jozef, vooraan links en rechts in de kerk.

-Vier houten beelden van resp. de H. Theresia, de H. Barbara, de H. Antonius en een Heilig Hartbeeld eveneens van --

Jean Weerts. Deze beelden bevinden zich achter in de kerk onder het oxaal. Deze vier beelden dateren van einde jaren dertig.

-Rond de altaarboog zijn schilderingen aangebracht door Robert Franquinet met een voorstelling van de vier Evangelisten.

-Links vooraan in de kerk bevindt zich een klein houten altaar afkomstig uit de villa Kruisdonck te Maastricht. Het betreft een geschenk van de familie Regout uit Maastricht.

-Authentieke kerkbanken naar een ontwerp van Jos Wielders.

Het interieur van de kerk is vrijwel authentiek. Rond 1970 heeft een aanpassing van de communiebanken plaatsgevonden en rond 1980 is de vloer van het priesterkoor vernieuwd.