Het Parochiebureau

Achter de Basiliek ligt het Parochiehuis. Hierin is ook het parochiebureau gevestigd. In het parochiebureau kan men misintenties opgeven alsook stichtingen. Tevens wordt hier de ledenadministratie van de parochie bijgehouden.

Bij geboorte, huwelijk, verhuizing of overlijden kunt u een kaartje in de brievenbus doen, zodat de ledenadministratie up to date blijft.

Het parochiebureau wordt verzorgd door dhr. L. Cardous en mevrouw Jonas.

 

Openingstijden:

maandag van 9:00 tot 12:00 uur.

donderdag van 11:00 tot 14:00 uur.

Adresgegevens:

Markt 21
6231 LR  Meerssen

Telefoon: 043-3648178

 

Bankrekening t.b.v. misintenties:

- Basiliek:  Rabobank: NL58 RABO 0231 1613 60 

- West:      Rabobank: NL14 RABO 0132 6000 64 

- Rothem:  Rabobank: NL08 RABO 0132 6003 66