Parochieblad 2017.10

PINKSTEREN IS DE VIJFTIGSTE DAG
In het Engels en het Frans vertaald is Pinksteren Pentecost of Pentecote. Het griekse Pentèkostè betekent in het Nederlands: vijftig. Pinksteren is de vijftigste dag nà Pasen..
Terwijl met Pasen Jezus’opstanding wordt herdacht wordt met Hemelvaart het verhaal verteld van het afscheid van Jezus door zijn leerlingen. Bij zijn afscheid wordt hen gezegd dat zij de woorden en de kracht zullen vinden om in Zijn geest verder te gaan. Nadat de leerlingen afscheid hebben genomen van Jezus blijven zij enige tijd wezenloos en woordeloos achter. Na verloop van tijd (her)vinden zij de kracht om het gedachtegoed in de Geest van hun leermeester voort te zetten. Enigszins plechtstatig wordt ook wel eens gezegd dat zij ‘vervuld zijn van de Heilige Geest’. Op diverse afbeeldingen wordt deze inspiratie uitgebeeld door vlammen boven de hoofden van de leerlingen. Pinksteren wordt veelal gezien als het begin van de christelijke kerk. Nadat op het Pinksterfeest het pinksterverhaal uit de Handelingen van de apostelen is voorgelezen wordt de paaskaars gedoofd. Het levenswerk kan beginnen. De leerlingen zijn innerlijk geraakt, zijn begeesterd, enthousiast en dragen met geestdrift de boodschap van Jezus uit.
Iets meer dan tien regels heb ik nodig om U dit te vertellen, maar het gros van de mensen kan U geen antwoord geven op de vraag wat het Pinksterfeest inhoudt. U nu in ieder geval wel. De kinderen van de Eerste Communie ook. Moet U ze gewoon even op internet het videootje laten zien ‘Ik moet weggaan’. Misschien voor U zelf ook eens aardig om te zien hoe we dat in deze tijd verder vertellen.
                                        Wim van Meijgaarden sss

MEERSSEN HEEFT EEN OUDE GESCHIEDENIS
Bij de rondleiding van de Eerste Communicantjes door de basiliek lopen er ook veel ouders mee. Het verbaast mij dat zij zo weinig weten van de geschiedenis van ons dorp met zijn geschiedenis die teruggaat tot de tijd van Karel de Grote die hier een buitenverblijf had,  met zijn eeuwenoude basiliek die ook een rijk stuk kerkgeschiedenis weet te vertellen, met zijn herinneringen aan de tijd van de monniken, van de reformatorische overheersing, van de rijke Meerssense families, van de sacramentsdevotie, van het vrouwen-kiesrecht. Maar ook de getuigen van die rijke families uit Meerssen: de schilderijen, de ramen, de communiebank, de preekstoel, het hoogaltaar. Waarom zijn de markeringen van rode baksteentjes op de Markt? Welke gebouwen in Meerssen horen bij de oude proosdij? Wat heeft de proosdij bijgedragen aan de ontwikkeling van Meerssen. En dan nog maar te zwijgen over de geschiedenis van de Joden in Meerssen met de synagoge en de geschiedenis van de protestanten met het Leopoldskerkje.
Het Remigius-genootschap wilde graag de geschiedenis van Meerssen weer meer bekendheid geven, o.a. de geschiedenis van keizer Karel de Grote, de geschiedenis van de monniken, de godsdienstige ontwikkelingen rond de Sacramentsbasiliek. Ik ontdek steeds meer dat de jongere bewoners van Meerssen er weinig of geen weet van hebben. Taak ook voor de school? Er zijn toch boeken genoeg over........

HET SACRAMENTSOCTAAF KOMT ER AAN
Meerssen en Sacramentsoctaaf ze horen al bij elkaar vanaf de Middeleeuwen. Vorig jaar regende het tijdens het hele octaaf, behalve tijdens de sacramentsprocessie. Hopelijk gaat het dit jaar beter met het weer en kunnen we de pelgrims uit de verschillende dorpen in de omgeving luisterrijk binnenhalen. Straks komen weer de borden bij de ingang van het dorp. De vlaggen rondom de basiliek, maar ook aan de grens van het dorp en in de straten. De processie trekt dit jaar naar Raar, naar de grens van ons dorp waar ‘de boer van Raar’ woonde.
Onthoudt: 14 t/m 22 juni Sacramentsoctaaf in Meerssen

EERSTE COMMUNIE IN WEST
De zondag nà Pinksteren 11 juni (Drievuldigheidszondag) doen de kinderen in West hun Eerste Communie. Die van Rothem en de Basiliek gingen hen al voor. Het aantal in West is niet groot, daarom willen de Eerste Communicanten van de Basiliek hen ondersteunen bij de zang in hun viering. Mooi toch hè?

BOUWBORD RESTAURATIE WEG
Op last van het gemeentebestuur is het bouwbord van de restauratie van de ramen en de Sacramentstoren verwijderd. Het stond weliswaar op eigen grond maar er werd geen toestemming meer voor gegeven. De gelden van de restauratie zijn echter nog niet binnen. De werkzaamheden zijn wel afgerond, maar de subsidie ervoor komt in een periode van jaren deelsgewijs binnen. Ook het bedrag dat de Vrienden van de Basiliek bijeen willen brengen is nog niet binnengehaald. We gaan toch nog maar even door met het inzamelen van gelden voor deze enorme kostbare klus die gelukkig onze basiliek in een goede staat heeft gebracht. Ook de kerkgebouwen van Rothem en West blijven zorgenposten voor het kerkbestuur. We willen ze goed onderhouden om ze als een kostbaar erfgoed aan een volgende generatie door te geven. Ook het bouwbord bij de kerk van Rothem is ondertussen weg. Maar ook daar gaat het onderhoud gewoon door.

TWEEDE PINKSTERDAG:  VIERING OP HET KERKHOF
Het is een oude traditie dat de viering van tweede Pinksterdag in de kerken van de basiliek en van Meerssen-West gehouden wordt op het kerkhof in Meerssen, in de open lucht, om 10.00 uur. Indien het weer het niet toelaat is de viering om 10.00 uur in de basiliek.

KERKDIENSTEN: 27 mei t/m 10 juni 2017

zaterdag 27 mei: H. Augustinus van Canterbury, bisschop.
B    18.00         jaardienst Jef Habets en Maria Roijen; Herman van Wagenberg
W    19.00         zang: Dameskoor
            Paula Martens-Rutten (offer)

zondag 28 mei: ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.
R    10.00        St. Caecilia koor
            voor hen die offerden
B    11.00         t.e.v. H. Sacrament
            jaardienst aalmoezenier Kersemakers; jaardienst Jacques Goossen en familie; jaardienst familie Knols-Meijers; jaardienst Wiel Notermans en dochter Lenie; jaardienst Freek van der Beek en zoon Peter; Jef Cortenraad

maandag 29 mei:
    19.00         voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven

dinsdag 30 mei:
B    19.00        Marialof

woensdag 31 mei: Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet.
W    18.00 tot 18.55 rozenkransgebed voor aanbidding in de dagkapel
W    19.00        gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Mechtildis Helena Roeden-Spronck en Joannes Hubertus Roeden en overleden ouders   

donderdag 1 juni: H. Justinus, martelaar.
    13.00-16.00 Aanbidding
    15.00         Geleid gebed. 15.30 vespers
    19.00         voor hen die offerden

vrijdag 2 juni: HH. Marcellinus en Petrus, martelaren.
    07.45        kerkelijk morgengebed
    08.00          voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen,      alleenstaanden en zieken

zaterdag 3 juni:
B    18.00         Collecte voor het onderhoud van de Basiliek
            jaardienst Jo Tilmans; Sjang en Fien Ramaekers; jaardienst ouders Rousseau-Ackermans
W    19.00         zang: Groot Koor
            gestichte jaardienst voor Wiel Heinen en Hubert Heinen en Guillaume Souren en Christien Heinen-Lanckohr; zeswekendienst Cor Peters; zeswekendienst Math Verhees; Lies Penners-Laumen (offer); Elly Stoelinga-Zwang (offer)

zondag 4 juni: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN.
R    10.00        zang: Cantate
            Maria Blaszek-Ummels, Mia Janssen-Caris, Liza Habets-Genders off.
B    11.00         collecte voor het onderhoud van de Basiliek        
            zang: Basilicakoor
            jaardienst ouders Swanenvleugel-Meijers; jaardienst ouders Vandewall-Pluijmakers; jaardienst Lies Huijts; Kiki Wagemans-Sijstermans; Alice Heijnens-Lambrichs; Eveline Cobben-Bemelmans; Miets Slangen-Dassen off.;  Herman van Wagenberg off.; Jo Scheffers off.; Tho Lemaire off.

maandag 5 juni: TWEEDE PINKSTERDAG.
B+W 10.00        H. Mis op het kerkhof                     zang: Schola
            jaardienst overledenen van de gemeente Meerssen
dinsdag 6 juni: H. Norbertus, bisschop.
    -            

woensdag 7 juni:
W    18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
W    19.00        gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Mechtildis Helena Roeden-Spronck en Joannes Hubertus Roeden en overleden ouders   

donderdag 8 juni:
    13.00-16.00   Aanbidding
    15.00        Geleid gebed. 15.30 vespers
    19.00          voor hen die offerden

vrijdag 9 juni: H. Efrem, diaken en kerkleraar.
    07.45        kerkelijk morgengebed
    08.00         voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen,      alleenstaanden en zieken

zaterdag 10 juni:
B    18.00        jaardienst Pierre en Greta Vleugels-Neukirchen; Tiny    Wetzels-Jansen off.; Ger Lambrichs off.; Wil Dupuits en Gerda Dupuits-Frissen
W    19.00        Andre Baurmann (offer); Paula Martens-Rutten (offer)
                
OVERLEDEN:
02/05 Dwight Besems 26 jaar, Rothem