Parochieblad 2017.09


Zondag 14 mei om 10.00 uur doen de kinderen in Rothem hun Eerste Communie. Ze gaan voor het eerst ‘bij Jezus aan tafel’. Op zondag 21 mei doen dat de kinderen in de basiliek om 11.00 uur en die van Meerssen-West op 11 juni om 11.00 uur.  Daarom zitten ze in deze vieringen ook dicht bij de altaartafel waar we doen wat Jezus deed bij het Laatste Avondmaal en waar we luisteren naar de woorden van Jezus en waar we ook bidden en zingen.  Voor deze kinderen en hun ouders een belangrijk gebeuren. Vanaf je Eerste Communie hoor je er echt bij in de Kerk. Net zoals je in een gezin er echt bij hoort als je mee aan tafel zit voor de maaltijd. Vreemde mensen worden aan de deur afgehandeld. Soms komen mensen ook binnen voor een kopje koffie of zoiets, maar aan de tafel van het gezin hoor je er echt bij. Zo ook in de Kerk.
De kinderen en de ouders hebben zich lang op deze dag voorbereid. Niet alleen met de catechese-bijeenkomsten. Ze hebben geoefend en ook ‘zangles’ gehad. En er waren ook voorbereidende vieringen. Ouders zijn behulpzaam geweest in veel dingen van de voorbereiding, ook de leerkrachten van de school. Veel dank aan alle mensen van de voorbereiding.
Maar nu is het zover. Je bent welkom aan de Tafel van Jezus! Dat zeg ik tegen de kinderen van Rothem, tegen die van de basiliek en tegen  die van Meerssen-West.
We hopen op mooie vieringen in iedere kerk van ons parochiecluster.
                                        Wim van Meijgaarden sss

13 MEI  FEEST VAN SINT SERVATIUS
Servatius was eerste bisschop van Maastricht Volgens de overlevering was hij de tiende bisschop van Tongeren. Omdat hij de bisschopszetel overbracht naar Maastricht, staat hij te boek als de eerste bisschop van die stad.Overleden in 384.  
Geschiedkundig onderzoek toont aan, dat Servatius waarschijnlijk uit het zuiden van Gallië  (Frankrijk) afkomstig was. We komen hem in 343 tegen op het concilie van Sardica (= de huidige hoofdstad van Bulgarije Sofia). Hij bestreed de ketterij van de Arianen. Daarnaast nam Servatius deel aan het concilie van Keulen in 346. Op last van tegenkeizer Magnentius (350-353) werd hij tegen 353 als legaat naar keizer Constantius II (337-361) gezonden. Tenslotte horen we van hem op het concilie van Rimini in 359. Intussen had hij ook nog als gastheer gefunctioneerd voor de grote bisschop van Alexandrië, Athanasius, toen deze door toedoen van de ketterse Arianen naar het koude noorden was verbannen.
In Maastricht stierf hij. Op zijn graf verrees aanvankelijk een wankel gedachteniskapelletje, dat herhaaldelijk instortte. Onder bisschop Monulfus (+578;) zou er een echte kerk gebouwd worden, de voorganger van de huidige St-Servaaskerk aan het Vrijthof te Maastricht. Reeds vroeg in de middeleeuwen was deze kerk een bekend bedevaartsoord; het werd o.a. bezocht door Karel de Grote, de heilige keizer Hendrik II en Sint Bernardus van Clairvaux .
Zijn relieken worden bewaard in de beroemde 'noodkist', een schrijn uit de 12de eeuw die in de Heiligdomsvaart meegedragen wordt (2018 weer).. Hierin worden ook relieken van een van zijn voorgangers, St Martinus van Tongeren, bewaard, alsmede een arm van Sint Thomas en een door Sint Lucas gemaakt kruisje dat de maagd Maria nog zou gedragen hebben. De kist werd in tijden van nood rond de stad gedragen. Bekend is de Servatiusfontein in Maastricht, en de naar hem genoemde bron langs de weg naar Neercanne, even buiten de stad.

Zaterdag 13 mei presentatie-mis communicantjes in Meerssen-West:

van links naar rechts:
Giano Bours,
Mila Quaedvlieg,
Miana Nordhausen,
Glenn Schroeders
en onderaan Ivano
Quaedvlieg


zij doen op 11 juni de
1e H. Communie


KERKDIENSTEN: 13 t/m 27 mei 2017

zaterdag 13 mei: H. Servatius, bisschop
B     18.00        Leonie Wings: Gerda Bongaarts-Lahey;  Germaine Mesters-Stassen off.; Tiny Wetzels-Jansen off.; Jean Aussems off.
W    19.00        Presentatiemis communicantjes:
            Cor Peters (offer); Andre Baurmann (offer)


zondag 14 mei: VIJFDE ZONDAG VAN PASEN.
R    10.00         Eerste H. Communie
            voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken
B    11.00         zang: Gäöls Mannenkoor
            ouders Diederen-Simons; ouders Lemmens-Odekerken; jaardienst Hubertus Ubachs; ouders Janssen-Horsmans; Jan Blaszek off.

maandag 15 mei: Alle heilige bisschoppen van Maastricht..
B    19.00         voor het welzijn van de parochie, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieken

dinsdag 16 mei:
B    19.00        Marialof

woensdag 17 mei:
W    18.00 tot 18.55 rozenkransgebed voor de aanbidding in de dagkapel
W    19.00        gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Roeden-Spronck en Joannes Roeden en overleden ouders   

donderdag 18 mei: H. Johannes I, paus en martelaar.
B    13.00-16.00 Aanbidding
B    15.00        Geleid gebed. 15.30 vespers
B    19.00         voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven

vrijdag 19 mei:
B    07.45        kerkelijk morgengebed
B    08.00        voor hen die offerden
R    19.00        Marialof

zaterdag 20 mei:
W    16.00        Flores de Mayo: H. Mis met bloemenhulde aan Maria
B    18.00         zeswekendienst Michel Bruynen; jaardienst ouders Fiddelers-Hoorens; jaardienst Jo Konings
W    19.00        gestichte dienst Harry Janssen; Math Verhees (offer)

zondag 21 mei: ZESDE ZONDAG VAN PASEN.
R    10.00         Lei en Agnes Frenken-Geelen
B    11.00        Eerste H. Communie: zang: kinderkoor en communicantjes:
            jaardienst Jeannette van Neer-Römkens;  Tho Lemaire off.;
             Helma van den Broek off.; Jo Scheffers off.; Wim Prevoo

maandag 22 mei:
B    19.00         voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven

dinsdag 23 mei:
B    19.00        Marialof

woensdag 24 mei: Vooravond van Hemelvaart van de Heer.
W    18.00 tot 18.55 rozenkransgebed voor aanbidding in de dagkapel
W    19.00        gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Roeden-Spronck en Joannes Roeden en overleden ouders   

donderdag 25 mei: HEMELVAART VAN DE HEER.
R    10.00        voor hen die offerden
B    10.00        zang: schola
            Mia Meijers-Ramakers en ouders Meijers-Lahaye

vrijdag 26 mei: H. Filippus Neri, priester.
B    07.45         kerkelijk morgengebed
B    08.00         voor hen die offerden
R    19.00        Marialof

zaterdag 27 mei:
B    18.00         jaardienst Jef Habets en Maria Roijen
W    19.00         zang: Dameskoor
            Paula Martens-Rutten (offer)

WIST U DAT.... VAN DE VREDESKAPEL?
De vredeskapel bij de basiliek, naast de ingang naar het proostdijpark, waar ook altijd de dodenherdenking wordt gehouden en de kransen worden gelegd, is door de Meerssenaren gebouwd om een belofte in te lossen dat indien tijdens de mobilisatie voor de 2e wereldoorlog in Meerssen geen slachtoffers zouden vallen, een kapel ter ere van Maria gebouwd zou worden.
In een traditionele bouwstijl opgetrokken in 1941 naar een ontwerp van architect Joseph Cuypers, temidden van een viertal beelden van kunstenaar G. Lahaye. Boven de entree zijn een palmtak en een staf afgebeeld met de tekst "Koningin des vredes".  De Vredeskapel ter ere van de H. Maria is van cultuurhistorische waarde en van algemeen belang op grond van de architectonische gaafheid van het exterieur en de bovenregionale zeldzaamheid.
Er hangt een belofte aan de oprichting van de kapel: Jaarlijks zal de parochiegemeenschap van Meerssen optrekken in processie naar deze kapel ( getekend document hiervan is ingelijst). Vandaar dat we in de meimaand (Mariamaand) in processie iedere dinsdagavond naar de kapel trekken.

Filipijnen vieren Flores de Mayo
Ook in de Filippijnen is de meimaand een maand ter ere van Maria. In de dorpen en steden wordt de "Flores de Mayo" gevierd. Dit feest wordt in Meerssen gevierd door Filippijnen die in onze streken wonen. Het feest is op zaterdag 20 mei a.s. en begint met een H. Mis in de kerk van St. Joseph-Arbeider om 16.00 uur. Aansluitend is dan een grootse bloemenhulde aan Maria, De H. Mis wordt opgedragen door Pastoor Mattie Jeukens ofm, pastoor van de parochies  Onze Lieve Vrouw van Lourdes, H. Heilige Familie en  H. Guliëlmus te Maastricht.

Overleden:
26/04 Paula Martens-Rutten 74 jaar