Parochieblad 2017.08


Net als ‘de Passion die ruim 3 miljoen televisie-kijkers wist te boeien, zo waren ook onze paasvieringen in de kerken van ons parochiecluster goed bezet. Zelfs de Paaswake op de zaterdagavond trekt steeds meer mensen. En die houden we in alle drie de kerken. En steeds op een andere wijze. Mede door de verschillende koren. De paasviering in de basiliek was overweldigend: Alle vaste plaatsen waren bezet, alle bijzet-stoelen waren in gebruik en toch stonden  er nog veel mensen. Even heb ik gespeeld met het idee om alle paasvieringen te besluiten met het zingen van het lied van Guus Meeuwis: ‘Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou’  Dat lied zegt precies wat Pasen is. Natuurlijk is er veel angst en zijn er veel zorgen onder de mensen. Maar er is ook zoveel goeds. Er zijn ook zoveel mensen die zich vasthouden aan het leven van Pasen. Als we elkaar maar niet verliezen.
Het beeld dat de wereld één grote puinhoop is, klopt niet. De ellende, het grote verdriet, de oorlogsdreiging, het terrorisme, de puinhoop van ISIS... .het is steeds op de televisie. We krijgen door de nieuwsvoorziening een scheefgetrokken beeld van de werkelijkheid. Ik gebruik graag de beeldspraak van paus Franciscus: 'Eén vallende boom maakt meer lawaai dan een heel bos dat groeit.' Wij letten allemaal op die ene vallende boom, de bomen die in alle stilte groeien krijgen geen aandacht.  Het kwade schreeuwt en het goede fluistert.
Ik heb getracht de paasboodschap terug te brengen naar de vele mensen in de drie kerken. Velen verkeren in een situatie van verdriet, eenzaamheid. Mensen die iemand hebben verloren, mensen die zijn gescheiden, chronisch ziek zijn of met grote zorgen moeten leven. Ik hoop dat zij bemoedigd zijn en vertrouwen houden en dat zij ondanks alle duisternis die er in hun leven is, het licht blijven zien. Dat heeft alles te maken met de opstanding, met Pasen. Pasen is bemoediging, uitzicht en hoop. Kijk zo naar de grote wereldproblemen. Alles wat dor en duister lijkt, heeft vanuit een christelijk perspectief niet het laatste woord. De dood heeft niet het laatste woord, dat is de kern van Pasen. Bemoediging, uitzicht en hoop. We moeten het geloof héél laagdrempelig voor elkaar vertalen. Wat ons verbindt is veel groter dan wat ons scheidt. Als we dat in de gaten houden, komt het goed. ‘Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou’.
Het Paasfeest duurt 50 dagen. Tot de 50e dag. Pentecoste-Pinksteren, de vijftigste dag. Dus het lied van Guus Meeuwis hoeft niet in één dag verwerkelijkt te worden: ‘Ik geef je de hoop terug’  kan langzaam gestalte krijgen.
                                        Wim van Meijgaarden sss

MEIMAAND-MARIAMAAND
De meimaand is van oudsher Mariamaand. Daarom in iedere kerk van ons cluster daarvoor speciale aandacht.
In de meimaand:
dinsdagavond Basiliek om 19.00 uur:    Mariaviering met een tocht naar de Vredeskapel.
woensdagavond West +/- 18.30 uur:    rozenkransgebed (vóór de Eucharistieviering)
vrijdagavond Rothem 19.00 uur:         Mariaviering in de Mariakapel.
    
EERSTE COMMUNIEVIERINGEN
14 mei Rothem 10.00 uur
21 mei Basiliek 11.00 uur
11 juni West 11.00 uur

SACRAMENTSOCTAAF
Begint woensdagavond 14 juni en eindigt op donderdagavond 22 juni.
Het wordt gevolgd door het feest van het Heilig Hart van Jezus in Rothem. Met een processie naar Rothem en een plechtige viering op vrijdagavond in Rothem.

ZIEKENCOMMUNIE
Kunt U niet meer naar de kerk komen? Iedere 1e donderdag van de maand brengt diaken Maenen bij de zieken en huis-gebondenen in ons cluster de H. Communie thuis. ‘Christus is het Brood dat leven geeft’. Maak met hem een afspraak 043-3642960 voor op de 1e  donderdag van de maand.

Kerkbijdrage....  U doet toch ook mee....
Rothem    NL08RABO 0132 6003 66
West    NL14RABO 0132 6000 64
Basiliek    NL58RABO 0231 1613 60            

 

KERKDIENSTEN: 29 april t/m 13 mei 2017

zaterdag 29 april:
B    18.00          zeswekendienst Jean Aussems ;jaardienst Fon en Marieke Scheffers-Stevens; Tiny Wetzels-Jansen off.
W    19.00         zang: Dameskoor:
            voor de overleden pastoors van onze parochie: Pastoor J. Creusen; deken Th. Trienekens; pastoor H. Vaessen en overleden kapelaans van onze parochie: kapelaan J. Weerts, pastoor P. Benders en Ton Goossens, voor  overleden kerkmeesters en overleden weldoeners van onze parochie;  pater Jef Martens, pater Jef Willems

zondag 30 april: DERDE ZONDAG VAN PASEN.
R    10.00         Lei en Agnes Frenken-Geelen
B    11.00         zang: schola
            jaardienst Hubert Debeije; ouders van Es-Smeets; Jef Cortenraad

maandag 1 mei: St. Jozef, Arbeider.
B    19.00         voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven

dinsdag 2 mei: H. Athanasius, bisschop en kerkleraar.
B    19.00        Marialof

woensdag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus, apostelen.
W    18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
W    19.00         gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Mechtildis Helena Roeden-Spronck en Joannes Hubertus Roeden en overleden ouders  

donderdag 4 mei:
B    13.00-16.00 Aanbidding
B    15.00         Geleid gebed. 15.30 vespers
B    18.30         Dodenherdenking:                zang: dameskoor
            Herdenkingsdienst voor alle  oorlogsslachtoffers

vrijdag 5 mei:
B    07.45         kerkelijk morgengebed
B    08.00         voor hen die offerden
R    19.00        Marialof

zaterdag 6 mei:
B    18.00         collecte voor het onderhoud van de Basiliek
            jaardienst Jan Schoenmaekers, Sjang en Fien Ramaekers
W    19.00        jaardienst Wil Heutmekers; Elly Stoelinga-Zwang (offer)

zondag 7 mei: VIERDE ZONDAG VAN PASEN.
R    10.00         zang: Cantate                                                             
            jaardienst Harrie en Plonia Crombag van Can; jaardienst Aurea Badana; Mia Janssen-Caris; Maria Blaszek-Ummels; Liza Habets-Genders; jaardienst Jef Wiekken en Marie Wiekken-Penners; jaardienst ouders Dolmans-Habets
B    11.00         collecte voor het onderhoud van de Basiliek
            zang: dameskoor
            jaardienst Lies Wings; jaardienst Jef Lipsch en overleden familieleden; Isabella Willems en familie; Kiki Wagemans-Sijstermans; Alice Heijnens-Lambrichs; ouders Hollanders-Tölle en zoon Frans; Miets Slangen- Dassen off.; Tho Lemaire off.; Giel Mullenders off.; jaardienst Herman Dassen en Ouders Claessen-Kabo en zoontje Leon; Herman van Wagenberg off.

maandag 8 mei: HH. Wiro, Plechelmus en Otger.
B    19.00         jaardienst ouders Schurgers

dinsdag 9 mei:
B    19.00    Marialof

woensdag 10 mei:
W    18.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel
W    19.00        gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Mechtildis Helena Roeden-Spronck en Joannes Hubertus Roeden en overleden ouders  

donderdag 11 mei:
B    13.00-16.00 Aanbidding
B    15.00         Geleid gebed. 15.30 vespers
B    19.00         

vrijdag 12 mei: HH. Nereus en Achilles, martelaren. H. Pancratius, martelaar.
B    07.45         kerkelijk morgengebed
B    08.00         Alice Heijnens-Lambrichs
R    19.00        Marialof

zaterdag 13 mei: H. Servatius, bisschop
B     18.00        Leonie Wings: Gerda Bongaarts-Lahey; Germaine Mesters-Stassen off.; Tiny Wetzels-Jansen off.; Jean Aussems off.
W    19.00        Presentatiemis communicantjes
            Cor Peters (offer); Andre Baurmann (offer)

Overleden:
14 april:    Tiny Aussems-Nijsten, 78 jaar
18 april:    Cor Peters, 88 jaar
19 april:    Math Verhees, 73 jaar