Het Sacramentsoctaaf in Meerssen

 

Ieder jaar wordt het feest van het H. Sacrament in Meerssen op luistervolle wijze gevierd.
Het Sacramentsfeest valt altijd op de donderdag na Drievuldigheidszondag en heeft evenals het Paasfeest geen vaste datum.
Acht dagen komen de pelgrims, niet alleen uit de omgeving, maar ook van verre naar het H. Sacrament in de Basiliek.
Dagelijks komt er een processie vanuit de parochies van het dekenaat en zijn er feestelijke hoogmissen.
Omdat dit acht dagen duurt, noemt men het de "Octaafweek".

Het Octaaf wordt geopend op woensdagavond met een plechtig Lof, waarin het thema van het Octaaf wordt belicht. Op het hoogfeest van het H. Sacrament komt de Bisschop van Roermond een Pontificale Hoogmis opdragen.
Op de zondag tijdens het Octaaf trekt in Meerssen de grote sacramentsprocessie waaraan verschillende honderden, jong en oud, hun medewerking verlenen.
In de ochtenduren tijdens het Octaaf zijn er H. Missen, terwijl iedere dag om 16:00 uur de Vespers van het H. Sacrament gezongen worden.
Ook is gelegenheid om na de H. Missen of na de Vespers het Sacrament van de Verzoening te ontvangen, ook genoemd de Biecht.

Omdat de Sacramentsdevotie in Meerssen de eeuwen door zo'n grote uitstraling geniet, heeft Paus Pius XI in 1938 de kerk verheven tot Basilica Minor.

 

Octaaf 2015 woensdagavond 3 juni - donderdag 11 juni

Thema Octaaf 2015: 550 jaar BRANDWONDER

Grote Sacramentsprocessie: zondag 7 juni

 

 

 

 

2014:

Octaaf2014 Poster

 

 

OCTAAF MEERSSEN 18 t/m 26 juni 2014, 750 jaar SACRAMENTSDAG
Visioen van de Heilige Juliana van Luik

 

De Belgische kloosterzuster Juliana zag sedert 1208 tijdens haar gebeden visioenen.
Hiervan zijn twee afbeeldingen in omloop. De eerste, zoals op onze poster is weergegeven, voorstellende een helder schijnende maan met een hap eruit. Eerst twee jaar later begreep zij de betekenis ervan, de maan was het kerkelijk jaar waaraan nog iets belangrijks ontbrak, namelijk een feestdag voor het Heilig Sacrament. Zij gaf toen, met steun van haar mede zuster de Heilige Eva, haar boodschap door aan Joannes van Lausenne, een kanunnik van de Sint Martinuskerk* in Luik. Deze drong bij de Luikse aartsdiaken Jacques Pantaléon aan op een onderzoek. Met als resultaat dat bisschop Robertus I de Sacramentsdag in 1246 voor het gehele Bisdom Luik invoerde. Onder dit Bisdom vielen destijds de gehele Nederlandse en Belgische provincies. Dit gold dus ook voor Meerssen waar ten gevolge van het Bloedwonder in 1222 reeds een belangrijke volksdevotie voor het Heilig Sacrament aanwezig was. Toen de vroegere aartsdiaken later paus Urbanus IV werd voerde hij in het jaar 1264, met zijn bul ¨ Transiturus de hoc mundo ¨ , deze dag ook in voor de gehele katholieke kerk. Tevens gaf hij de opdracht aan de bekende filosoof en theoloog Thomas van Aquino om de formulieren voor mis en office op te stellen en de bekende hymnen ¨Salutaris Hostie¨, Tantum Ergo Sacramentum¨ en ¨ Parise Angelicus ¨ te componeren.
Een tweede afbeelding van het visioen van Juliana laat een maan in twee helften zien. Dit als beeld van de destijds verdeelde kerk ten gevolge van ongeloof in het Heilig Sacrament.
Met name in de transsubstantiatie, de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus, tijdens de eucharistie. Deze rooms katholieke leer werd eerst bevestigd door het 4e Lateraans Concilie (1215) en daarna nog eens door het Concilie van Trente (1551).
Deze tweede afbeelding van de maan wordt op Sacramentsdag (Fète de Dieu), dit jaar donderdag 19 juni 2014 , in Luik getoond bij de Sacramentsprocessie. Deze grote processie, waar nu vele OLS-schutters, waaronder die van onze schutterij St. Remigius, aan deelnemen, vertrekt dan vanuit de Sint Lambertus kathedraal naar de Sint Martinuskerk* .

 

Juliana werd in 1193 geboren in Retinne (bij Luik), een plaats dat evenals de Proosdij van Meerssen tot het koningsgoed van de Franse koningin Gerberga behoorde. Het is dus zeer waarschijnlijk dat zij op de hoogte was van het Bloedwonder en daarom omstreeks 1230 de kerk in Meerssen bezocht heeft tijdens haar bedevaarten naar Maastricht en Keulen.
Op vijf jarige leeftijd werd zij als wees opgenomen in het augustinessen klooster Mont Cornillon (op de Corneliusberg bij Luik) en op de boerderij streng opgevoed door de zuster
Sapience. In dit klooster trad zij daar later in en verzorgde als klooster-zuster lepra zieken en werd priorin. Een gemakkelijk leven had zij niet. Vanwege haar strengheid werd zij twee keer door haar mede zusters verjaagd. Bovendien had zij ruzie met de prior van een nabijgelegen mannen klooster. Zij verweet hem van wangedrag en hij beschuldigde haar daarom van schijnheiligheid, het krijgen van een vals visioen en zette het volk tegen haar op.
Toen de situatie voor haar onhoudbaar werd vertrok zij met vier mede zusters naar het cisterciënzerinnen klooster van Salzinnes. Toen de burgers van Namen van plan waren dat klooster af te branden, vestigde ze zich in een kluizenaars cel met zicht op het hoofd altaar van de collegiale kerk van Fosses la Ville (bij Namen), waar ze op 5 april in 1258 stierf. De sinds 1869 heilig verklaarde Juliana heeft de invoering van de Sacramentsdag in 1264 dus niet meer meegemaakt.
Paus Benedictus huldigde H. Juliana van Luik op 18 november 2010 als een belangrijke vrouw uit de kerkgeschiedenis.
Juliana van CornillonBijgaande foto is van het beeld van de Heilige Juliana dat in onze Basiliek links voor de communiebank staat. Zij is daar gekleed in grijs dat evenals zwart de gebruikelijke kleur was bij de zusters van Cornillon. Dit beeld is een kopie van het eeuwenoude houten beeld dat in de kerk van Fosses la Ville staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAAF 2014 in Meerssen met het thema 750 jaar Sacramentsdag
grote SACRAMENTSPROCESSIE op zondag 22 juni 2014
na de Eucharistieviering in de Basiliek 8.30 – 9.15 uur

 

ROUTE:

 

Achterzijde Basiliek / Markt. Start 9.30 uur
Kruisstraat
Kuileneindestraat
* Kookstraat ( 1e rustaltaar, bij Lourdesgrot )
Gasthuisstraat (oversteek)
Pastoor Nicolaus de Reimsstraat
* Huize Beukeloord ( 2e rustaltaar )
Pastoor Nicolaus de Reimsstraat
Charles Eijckstraat
Pastoor Dominicus Hexstraat
Hoogveldweg
* Kerkplein St. Joseph Arbeider kerk ( 3e rustaltaar )
Hoogveldweg
Bunderstraat
Beekstraat
Kruisstraat
Markt

 

Sluitingsviering in de Basiliek

 

Verre de ´l Amitié achter Basiliek (12.45-13.45 uur)